ΑΡΧΕΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2013


ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  2013


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2014

Φωτοπολυμερική πλάκα του 1930

ΑΡΧΙΚΗ